ΑΡΧΙΚΗ » ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ » ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ


ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ

Ως κολπίτιδα αναφέρεται η φλεγμονή του κόλπου, κατάσταση αρκετά συχνή και εύκολος θεραπεύσιμη στις περισσότερες περιπτώσεις .Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι συμπτώματα όπως αυτά που αναφέρονται στην κολπίτιδα μπορεί να οφείλονται σε κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημαπερίπτωση αρκετά σοβαρότερη από την απλή κολπίτιδα. Ένα δεύτερο σημείο που αξίζει να τονιστεί είναι το ενδεχόμενο ύπαρξης κολπίτιδας ή σεξουαλικώς μεταδιδομένου νοσήματος χωρίς συμπτώματα τα οποία οδηγούν τον ασθενή στο γιατρό.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

igeiini-kolpitida  

Μια κολπική φλεγμονή μικροβιακής αιτιολογίας μπορεί να μεταδοθεί σεξουαλικά, αλλά και από τουαλέτα με το χέρι που σκουπιζόμαστε. Το καλοκαίρι με τα μπάνια στην θάλασσα προκαλείται αύξηση της κολπικής υγρασίας, που ευνοεί τις μυκητιάσεις. Ειδικά οι κολπικές μυκητιάσεις προέρχονται από διαταραχή της χλωρίδας του κόλπου στη γυναίκα, και ο μύκητας είναι το κατεξοχήν μικρόβιο που υποκαθιστά άλλα, κατά την λήψη αντιβίωσης.

Γενικά δεν είναι σύνηθες η μετάδοση των περισσότερων τύπων μυκητίασης στον σύντροφο όπως ( Candida Albicans, Σπορομύκητας, Βλαστομύκητας) και για το λόγο αυτό παραμένει συνήθως ασυμπτωματικός και δεν χρειάζεται αγωγή , εκτός εάν ο ίδιος παρουσιάζει κνησμό και ερεθισμό ή παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενες υποτροπιάζουσες μυκητιάσεις στη γυναίκα. Αντίθετα τα περισσότερα από τα κολπικά μικρόβια χρειάζονται συμπληρωματική αγωγή και των δύο συντρόφων.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

a) Kολπικές – άμεσο παρασκεύασμα : Μύκητες , Τριχομονάδες , Αερόβια, Αναερόβια

b) Eνδοτραχηλικές- ενδοτραχηλικό επίχρισμα : Ουρεόπλασμα , Μυκόπλασμα , Χλαμύδια, Neisseria

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Από την λήψη του ιστορικού που αφορά τα χαρακτηριστικά των κολπικών εκκρίσεων, από τα λοιπά συμπτώματα και την κλινική εξέταση ,είναι εύκολη η διάγνωση. Απλές μέθοδοι στο γυναικολογικό ιατρείοή εργαστηριακές εξετάσεις (π.χ. καλλιέργεια κολπικών υγρών) μπορεί να χρειαστούν ,ώστε με βεβαιότητα να καθοριστεί ο υπεύθυνός μικροοργανισμός και βεβαίως η ενδεδειγμένη θεραπεία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία απευθύνεται συνήθως και στους δύο σεξουαλικούς συντρόφους, εφόσον βεβαίως αυτό είναι εφικτό. Είναι χρήσιμο πριν την λήψη αγωγής οι γυναίκες να εξετάζονται από γυναικολόγο σε συνεργασία με μικροβιολόγο και να κάνουν καλλιέργειες κολπικών υγρών.