ΑΡΧΙΚΗ » Θεραπειες » ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ (TESΕ)


ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ (TESΕ)

Βιοψία όρχεως (TESΕ / Testicular Sperm Extraction)

Τι είναι
Πρόκειται για μια διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις σοβαρής ολιγοσπερμίας (όταν παραγωγή σπερματοζωαρίων είναι μικρή και ανεπαρκής) ή αζωοσπερμίας (όταν δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια κατά την εκσπερμάτιση).

Αν η βιοψία είναι θετική, τότε τα σπερματοζωάρια που βρίσκονται καταψύχονται για να χρησιμοποιηθούν την ημέρα της ωοληψίας, κατά τη μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Αν πάλι είναι αρνητική, συστήνεται η λύση χρήσης σπέρματος από τρίτο δότη, ως εναλλακτική λύση.

Διαδικασία
Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι αρκετά επώδυνη και πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ουρολόγο χειρουργό. Είτε γίνεται με γενική νάρκωση και βιοψία είτε με τοπική νάρκωση μέσω παρακέντησης με βελόνη.

Στη βιοψία αφαιρείται υλικό (ένα μικρό κομμάτι) από τους όρχεις ή την επιδιδυμίδα, το οποίο εξετάζεται από ειδικούς εμβρυολόγους, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχουν βιώσιμα σπερματοζωάρια, κινούμενα ή μη.

Ο ασθενής που θα υποβληθεί στη βιοψία θα πρέπει να είναι απόλυτα νηστικός από τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας, να προσέλθει στη μονάδα μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη επέμβαση, προκειμένου να γίνει καρδιογράφημα και να δοθεί το πλήρες ιατρικό ιστορικό (τυχόν αλλεργίες, προηγούμενες επεμβάσεις, φαρμακευτική αγωγή που πιθανόν να λαμβάνεται εκείνη την περίοδο) στον ειδικό αναισθησιολόγο.