ΑΡΧΙΚΗ » Θεραπειες » ΜΙΚΡΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ


ΜΙΚΡΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Μικρογονιμοποίηση ή Μικροχειρουργική Γονιμοποίηση
(ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπερματοζωαρίου / intra cytoplasmic sperm injection, ICSI)

Τι είναι
Πρόκειται για ενδοωριακή ένεση σπερματοζωαρίου, μια επεμβατική μέθοδο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα στη γονιμοποίηση του ωαρίου, αν υπάρχει πολύ χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων ή χαμηλή κινητικότητα, προκειμένου να υποβοηθήσουμε τη διείσδυσή τους στο ωάριο.

Πότε εφαρμόζεται
Η τεχνική της μικρογονιμοποίησης, που εφαρμόστηκε στο Βέλγιο για πρώτη φορά το 1992. ενδείκνυται στις εξής περιπτώσεις:

  • Αν υπάρχει σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα, δηλαδή σε περιπτώσεις έντονης ολιγοασθενοσπερμίας (το σπέρμα περιέχει λιγότερα από 5.000.000 κινητά σπερματοζωάρια μετά την επεξεργασία).
  • Αν υπάρχει ιστορικό μη αποφρακτικής και αποφρακτικής αζωοσπερμίας
  • Αν τα σπερματοζωάρια δεν έχουν ακρόσωμα (τμήμα του κεφαλιού), στερούνται δηλαδή του ειδικού ενζύμου που τους επιτρέπει να διεισδύσουν στο ωάριο και να επιτύχουν γονιμοποίηση (γλομποζωοσπερμία)

Όταν τα σπερματοζωάρια εμφανίζουν εκτεταμένες συγκολλήσεις (ανοσιολογικό αίτιο υπογονιμότητας: τα σπερματοζωάρια ενώνονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά την κινητικότητά τους)

  • Αν έχουν προηγηθεί περισσότερες από δύο αποτυχημένες προσπάθειες με τη συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
  • Αν υπάρχουν προβλήματα κατά την εκσπερμάτιση

Όταν χρησιμοποιείται κατεψυγμένο σπέρμα σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία καρκίνου (χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία)

Όταν τα ωάρια έχουν διαφανή ζώνη πιο παχιά και σκληρή από το φυσιολογικό, γεγονός που εμποδίζει τη διείσδυση των σπερματοζωαρίων

Όταν χρησιμοποιούνται ωάρια δότριας

Διαδικασία εν συντομία
Η σύζυγος υποβάλλεται κανονικά σε καταστολή και διέγερση ωοθηκών και μετέπειτα σε ωοληψία, όπως συμβαίνει στην συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση.
Στη συνέχεια τα ωάρια υποβάλλονται σε μια ειδική κατεργασία με ένα ένζυμο, ώστε να αφαιρεθούν τα κοκκώδη κύτταρα που τα περιβάλλουν και εμποδίζουν το χειρισμό των ωαρίων. Πραγματοποιείται μικροεπεμβατική μέθοδος στο ωάριο, κάτω από ένα πολύ ισχυρό μικροσκόπιο. Κατ’ αυτήν ανοίγεται μία οπή στη διαφανή ζώνη του ωαρίου (περίβλημα ωαρίου- κυτταρόπλασμα) και με τη βοήθεια μιας μικροπιπέτας ένα μόνο σπερματοζωάριο εισέρχεται στο ωάριο.
Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούμε σπερματοζωάρια τα οποία λαμβάνονται από την κεφαλή της επιδιδυμίδας με τοπική νάρκωση και παρακέντηση (MESA), ή κατόπιν βιοψίας από τους όρχεις, με ολική νάρκωση και βιοψία (TESA).
Η διαδικασία θεωρείται ασφαλής και ακίνδυνη.

Ποσοστά επιτυχίας
Το ποσοστό επιτυχίας γονιμοποιήσεως με τη μέθοδο ICSI κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, κατά κανόνα μεταξύ 50- 90%.