ΑΡΧΙΚΗ » Θεραπειες » ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΚΚΟΛΑΨΗ


ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΚΚΟΛΑΨΗ

Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη (Assisted Hatching)

Τι είναι
Πρόκειται για τη διάνοιξη μιας οπής στη Διαφανή Ζώνη που περιβάλλει ως κέλυφος το έμβρυο κατά τις πρώτες ημέρες της ανάπτυξής του, προκειμένου να διευκολυνθεί η εμφύτευσή τους στη μήτρα.  

Πότε εφαρμόζεται
Η τεχνική της υποβοηθούμενης εκκόλαψης πραγματοποιείται σε περιπτώσεις, όπου το εξωτερικό περίβλημα του ωαρίου πιστεύεται πως είναι παχύ και σκληρό (έμβρυα γυναικών προχωρημένης ηλικίας, άνω των 38 ετών) με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η κυτταρική διαίρεση και εμφύτευση. Επίσης, η βελτίωση του μέσου καλλιέργειας με πρωτεάσεις μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά εκκόλαψης και κύησης. Έτσι κάνοντας μία μικρή οπή με ειδικούς λεπτούς χειρισμούς, κάνουμε το έργο του εμβρύου ευκολότερο.           

Διαδικασία εν συντομία
Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την τομή ή τη λέπτυνση μιας μικρής περιοχής του εξωτερικού (πρωτεϊνικού) περιβλήματος του ανθρώπινου ωαρίου. Η τομή/ λέπτυνση του περιβλήματος του εμβρύου γίνεται μηχανικά, με μικροπιππέτες, με χημικά μέσα ή με ακτίνες λέιζερ.

Ποσοστά επιτυχίας
Υπάρχουν αρκετές αποδείξεις πως η τεχνική της υποβοηθούμενης εκκόλαψης δύναται να αυξήσει τις πιθανότητες εμφύτευσης του εμβρύου, αφού αυτό πριν να εμφυτευτεί στη μήτρα πρέπει πρώτα απ’ όλα να βγει από τη διαφανή ζώνη. Είναι, ωστόσο σημαντικό να τονίσουμε ότι η τεχνική αυτή μπορεί να αποβεί επιβλαβής για το έμβρυο και την πιθανότητα εμφύτευσής του στη μήτρα, γι’ αυτό και πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν κριθεί απαραίτητη από τον εμβρυολόγο. Οι τεχνικές της υποβοηθούμενης εκκόλαψης εξακολουθούν να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικές και πολύπλοκες, δαπανηρές και αρκετά αγχογόνες για τα ζευγάρια και απαιτείται ιδιαίτερα προσεκτική αντιμετώπιση από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό της ομάδας που θα χειριστεί την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση