ΑΡΧΙΚΗ » Θεραπειες » GIFT/ZIFT


GIFT/ZIFT

GIFT (gamete intrafallopian transfer)

Τι είναι

Ενδοσαλπιγγική έγχυση γαμετών (ωαρίων- σπερματοζωαρίων)

Διαδικασία εν συντομία

Μετά την ωοληψία, με την ίδια νάρκωση, πραγματοποιείται με ειδικούς καθετήρες λαπαροσκοπική ενδοσαλπιγγική τοποθέτηση 3-4 ωαρίων και μικρού όγκου ενεργοποιημένου σπέρματος (ενδοσωματική γονιμοποίηση), στη σάλπιγγα ή στις σάλπιγγες.


ZIFT (zygote intrafallopian transfer)

Τι είναι

Ενδοσαλπιγγική έγχυση ζυγωτών (αρχόμενα έμβρυα)


Διαδικασία εν συντομία

Μια μέρα μετά την ωοληψία πραγματοποιείται λαπαροσκοπική ενδοσαλπιγγική τοποθέτηση των αρχομένων εμβρύων, που έχουν γονιμοποιηθεί εξωσωματικά, στο εργαστήριο την προηγούμενη ημέρα.

Οι δύο μέθοδοι απαιτούν εισαγωγή σε νοσοκομείο και ολική νάρκωση.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για γυναίκες η ύπαρξη υγιών σαλπίγγων με φυσιολογική λειτουργία και για τους άνδρες φυσιολογικές παράμετροι σπέρματος