ΑΡΧΙΚΗ » Νεες Τεχνικες IVF » Αναπτυξιακη Δυνατoτητα Εμβρυων


Αναπτυξιακη Δυνατoτητα Εμβρυων

Tι είναι
Είναι η μέθοδος αξιολόγησης της αναπτυξιακής δυνατότητας των εμβρύων και περιλαμβάνει τη μεταβολική ανάλυση του καλλιεργητικού υλικού των εμβρύων.

Πότε εφαρμόζεται
Παρά τις διαρκείς προόδους και νέες εξελίξεις που ανεβάζουν σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας μιας εξωσωματικής, ωστόσο δεν παύουν να παρατηρούνται ακόμη αρκετά προβλήματα, με ιδιαίτερα σημαίνον εκείνο της αύξησης των πολλαπλών κυήσεων.
Κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής, ακολουθώντας τη θεραπευτική αγωγή, στόχος είναι να παραχθούν πολλά ωοθυλάκια, ώστε να παραληφθούν αρκετά ωάρια (φάση διέγερσης). Έχει αποδειχθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας της εγκυμοσύνης αυξάνουν όταν μεταφέρονται στη μητρική κοιλότητα περισσότερα του ενός έμβρυα.
Φυσικά, οι εμβρυολόγοι επιλέγουν τα καλύτερα έμβρυα, με βάση συγκεκριμένα μορφολογικά κριτήρια, όπως το σχήμα, τον αριθμό, την μορφή, την καθαρότητα και το μέγεθος των κυττάρων (στάδιο διαιρέσεων, αριθμός κυττάρων, ποσοστό θραυσμάτων) για την εμβρυομεταφορά (βλαστομεριδίων). Αυτή είναι και η ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία αλλά και ταυτόχρονα πολύπλοκη, λόγω της ανικανότητας ακριβούς προσδιορισμού της αναπτυξιακής ικανότητας ή της βιωσιμότητας των εμβρύων πριν την εμβρυομεταφορά. 
Με την εξέλιξη της επιστήμης έχει αποδειχθεί ότι τα μορφολογικά γνωρίσματα δεν είναι πλέον το βασικότερο κριτήριο της επιλογής των εμβρύων πριν την εμβρυομεταφορά. Με τη μέθοδο Metabolomics μελετάται το μικρομοριακό μεταβολικό προφίλ ενός κυττάρου, η αναπτυξιακή δυνατότητα του εμβρύου και αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της γενετικής έκφρασης του γονιδιώματος του.

Διαδικασία εν συντομία

Μέσω του νεο-αναπτυσσόμενου κλάδου της μεταβολομικής (metabolomics) οι εμβρυολόγοι θα προβούν σε μεταβολική ανάλυση του καλλιεργητικού υλικού των εμβρύων (των γενομικών, πρωτεϊνικών και μεταγραφικών παραγόντων) και στον ακριβή προσδιορισμό εμβρύων που έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν.

Ποσοστά επιτυχίας
Με αυτή την μελέτη δίνεται η δυνατότητα µε πολύ µεγάλη προσέγγιση να επιλεγεί από τα τρία ή τα τέσσερα έµβρυα που έχουν παραχθεί το πιο καλό. Έτσι λοιπόν μειώνονται τόσο ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται στη μήτρα όσο και ο κίνδυνος πολύδυμης κύησης.