ΑΡΧΙΚΗ » Νεες Τεχνικες IVF » In Vitro Ωριμανση Ωαριων (IVM)


In Vitro Ωριμανση Ωαριων (IVM)

Σύμφωνα με πρόσφατες ιατρικές έρευνες το 15% των ζευγαριών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία παρουσιάζουν πρόβλημα υπογονιμότητας που οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες για κάθε ζευγάρι. Σήμερα, οι εξελίξεις της ιατρικής και της βιολογίας στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνικών εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) δίνουν αποτελεσματικές λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα υπογονιμότητας της εποχής μας.

H νέα τεχνική “In Vitro Ωρίμανση Ωαρίων (IVM)” εφαρμόζεται σήμερα ευρέως στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά επιτυχίας αυτής της μεθόδου, την καθιστούν μια εναλλακτική λύση σε γυναίκες οι οποίες για διάφορους λόγους δεν δύνανται να καταφύγουν στην κλασσική μέθοδο διέγερσης της ωοθήκης με φάρμακα.

Τι είναι
Η in vitro ωρίμανση ωαρίων (in vitro maturation-IVM) είναι μια νέα και αποτελεσματική μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία οι γυναίκες δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε ορμονική θεραπεία προκειμένου να παράγουν μεγάλο αριθμό ώριμων ωαρίων. Έτσι δεν χορηγούνται φάρμακα ορμονικής διέγερσης ή γοναδοτροπίνες πριν από την ημέρα της συλλογής των ωαρίων, όπως συμβαίνει σε κάθε συμβατικό κύκλο εξωσωματικής, οπότε αποφεύγονται οι ποικίλες παρενέργειες των φαρμάκων (όπως το σύνδρομο της υπερδιέγερσης των ωοθηκών και οι σοβαρές επιπλοκές που μπορεί αυτό να παρουσιάσει). Τα ανώριμα ωάρια συλλέγονται από τις ωοθήκες της γυναίκας και ωριμάζουν στο εργαστήριο.

Πότε εφαρμόζεται

Η in vitro ωρίμανση ωαρίων είναι κατάλληλη στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε νέες γυναίκες (κάτω των 40 ετών), που έχουν πολλά ωοθυλάκια στις ωοθήκες τους.
  • Σε γυναίκες με το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών που έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν ή έχουν πιθανότητα να εμφανίσουν υπερδιέγερση των ωοθηκών.
  • Σε γυναίκες οι οποίες έχουν επανειλημμένα παράγει έμβρυα χαμηλής ποιότητας ή δεν έχουν αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην ορμονική θεραπεία.
  • Σε γυναίκες που έχουν ξεκινήσει συμβατικό κύκλο εξωσωματικής με ορμονική διέγερση, αν παρουσιάσουν σημάδια ωοθηκικής υπερδιέγερσης και πολύ υψηλά επίπεδα οιστρογόνων στο αίμα τους. Η αλλαγή στη θεραπεία κατά τη διάρκεια του κύκλου είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εξωσωματικής και να προστατευθεί η υγεία της ασθενούς.
  • Σε δότριες ωαρίων, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των φαρμάκων που πρέπει να πάρουν και θεωρητικά να μειωθεί και ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών.
  • Σε γυναίκες που υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία για νεοπλασματικές νόσους και αποτελεί αντένδειξη η χορήγηση ορμονικών σκευασμάτων για πρόκληση ωοθηκαλορηξίας, προκειμένου να διατηρήσουν τη γονιμότητα χωρίς τη λήψη ορμονικών σκευασμάτων.

Διαδικασία εν συντομία
Η in vitro ωρίμανση ωαρίων είναι πολύ εύκολη θεραπευτική μέθοδος και απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο σε σχέση με τη συμβατική εξωσωματική.
Όλη η διαδικασία περιλαμβάνει δύο με τρεις υπερηχογραφικούς ελέγχους. Ο πρώτος πραγματοποιείται τη 2η  με 3η  ημέρα του κύκλου και ο δεύτερος μεταξύ 6ης και 9ης ημέρας, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση του ενδομήτριου και να μετρηθεί το μέγεθος και ο αριθμός των αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων.
Η συλλογή των ωαρίων πραγματοποιείται συνήθως μεταξύ 9ης και 14ης  ημέρας του κύκλου. Τριάντα-έξι (36) ώρες πριν την ωοληψία γίνεται μία ένεση Human Horionic Gonadotropin (hCG) (Pregnyl), για την επίτευξη ωορρηξίας και την τελική ωρίμανση των ωαρίων. Τα ωάρια συλλέγονται ανώριμα και αφού ωριμάσουν στο εργαστήριο για 24 με 48 ώρες γονιμοποιούνται και στη συνέχεια τα έμβρυα μεταφέρονται πίσω στη μήτρα της γυναίκας όπως ακριβώς συμβαίνει και σε συμβατικό κύκλο εξωσωματικής.

Ποσοστά επιτυχίας
Η επιτυχία αυτής της μεθόδου εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των ωοθυλακίων και τον αριθμό και την κατάσταση των ωαρίων που συλλέγονται. Το ποσοστό επιτυχίας αυτής της διαδικασίας μπορεί να φτάσει το 35%.