ΑΡΧΙΚΗ » ΜΑΣΤΟΣ » ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ


ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

Από τις γυναίκες που θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα στο μαστό στη διάρκεια της ζωής τους περίπου το 10% θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Η έγκαιρη διάγνωση πιθανόν να οδηγήσει στη διατήρηση του μαστού και την ίαση των περισσότερων περιπτώσεων.

 

Ανατομία του γυναικείου μαστού
Ο γυναικείος μαστικός αδένας βρίσκεται στον υποδόριο ιστό και αποτελείται από 15–20 σύνθετους σωληνοκυψελοειδείς αδένες, που περιβάλλονται από κοινό υπόστρωμα από συνδετικό ιστό. Ο συνδετικός ιστός καθορίζει τη σκληρότητα, την έκταση και το σχήμα του μαστού. Η θηλή βρίσκεται στο κέντρο της θηλαίας άλω και έχει πιο σκούρο χρώμα. Στη θηλή εκβάλλουν οι γαλακτοφόροι πόροι του μαστικού αδένα και ελεύθεροι σμηγματογόνοι αδένες.

pathiseis_tou_mastou02

Καλοήθης παθήσεις 
του μαστού

Κύστες μαστού
Αδένωμα
Νεανικό αδένωμα – γιγαντιαίο αδένωμα 
Αδένωμα
Απόστημα μαστού
Θηλώματα ή όγκοι των πόρων
Σκληρυντικές βλάβες 
• Σκληρυντική αδενώδη
• Ακτινική ουλή 
• Λιπώδης νέκρωση 
Γυναικομαστία

Κακοήθης παθήσεις 
του μαστού

In situ καρκίνωμα (ενδοεπιθηλιακό)
• Πορογενές
• Λοβιακό
In situ με μικροδιήθηση
Διηθητικό καρκίνωμα
• Πορογενές διηθητικό
• Λοβιακό διηθητικό
Με ασυνήθη κλινική εικόνα
• Νόσος Paget της θηλής 
• Φλεγμονώδες

 

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού

• Φύλο
• Ηλικία
• Οικογενειακό ιστορικό
• Γενετικοί παράγοντες (BRCA1 – BRCA2 γονίδια)
• Καλοήθης βλάβη με ατυπία
• Προσωπικό ιστορικό αμφοτερόπλευρων όγκων του μαστού
• Πρώιμη εμμηνάρχη <12
• Όψιμη εμμηνόπαυση <55
• Παχυσαρκία
• Χορήγηση ακτινοβολίας στο στήθος

pathiseis_tou_mastou03 Κλινικά σημεία ύποπτα για κακοήθεια

• Ασυμμετρία των μαστών και αλλαγές στο περίγραμμά τους
• Ύπαρξη διακριτής σκληρίας
• Σκληρή περιγεγραμμένη μάζα στο μαστό, που μπορεί να είναι καθηλωμένη στο δέρμα ή στο θωρακικό τοίχωμα
• Εσολκή της θηλής
• Τοπική ευαισθησία
• Δερματικές αλλαγές στο μαστό όπως εντύπωμα, οίδημα δέρματος με εμφάνιση δίκην φλοιού πορτοκαλιού, ερυθρότητα

pathiseis_tou_mastou04

Διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Από τις γυναίκες που θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα στο μαστό στη διάρκεια της ζωής τους περίπου το 10% θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Η έγκαιρη διάγνωση πιθανόν να οδηγήσει στη διατήρηση του μαστού και την ίαση των περισσότερων περιπτώσεων.
Η έγκαιρη διάγνωση επιτυγχάνεται με:
• Φυσική εξέταση – αυτοεξέταση μία φορά το μήνα
• Μαστογραφία αναφοράς στο 35ο έτος 
• Μαστογραφία μία φορά το χρόνο μετά το 40ο έτος 
• Κλινική εξέταση από ειδικό χειρουργό μία φορά το χρόνο
• Υπερηχογράφημα μαστών στις νεαρές γυναίκες 
• Βιοψία μαστού 

1.Παρακέντηση με λεπτή βελόνη ( FNA )
2.Βιοψία με κόπτουσα βελόνη
3.
Στερεοτακτική κατευθυνόμενη βιοψία με τη βοήθεια κενού (VAB: vacuum assisted biopsy) – Χρησιμοποιείται κυρίως σε όγκους μη ορατούς στους υπερήχους που χρειάζονται στερεοτακτική εντόπιση με μαστογραφία. Η μέθοδος αυτή συνιστάται στις αποτιτανώσεις, σε πολύ μικρές βλάβες ή μη κατατάξιμες βλάβες. Μπορεί επίσης να γίνει και αφαίρεση του όγκου μεγέθους έως 1εκ. Εάν βρεθεί οποιαδήποτε κακοήθεια στο βιοπτικό υλικό ακολουθεί χειρουργική επέμβαση.

4.Ανοικτή βιοψία, στην οποία αφαιρείται όλος ο όγκος στο χειρουργείο.

 

 

Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο, το μέγεθος του καρκίνου, την ύπαρξη περιοχικών , μασχαλιαίων ή απομακρυσμένων λεμφαδένων όπως και απομακρυσμένων μεταστάσεων αποφασίζεται η κατάλληλη χειρουργική θεραπεία 
Οι οποίες μπορεί να είναι 

Α. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
• Ογκεκτομή • Τμηματεκτομή • Τεταρτεκτομή

Β. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
• Απλή μαστεκτομή • Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή • Υποδόρια μαστεκτομή • Ριζική μαστεκτομή

pathiseis_tou_mastou05
Γ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ

Η ύπαρξη μεταστάσεων στους μασχαλιαίους λεμφαδένες αποτελεί το σημαντικότερο προγνωστικό παράγοντα. 
Σε ασθενείς με διηθητικό καρκίνο η χειρουργική παρέμβαση στη μασχάλη είναι απαραίτητη και μπορεί να πραγματοποιηθεί ως 
• Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός ή κένωση της μασχάλης με σκοπό τη σταδιοποίηση της νόσου και τη θεραπεία αυτής 
• Δειγματοληψία της μασχάλης και 
• Αφαίρεση λεμφαδένα φρουρού με σκοπό μόνο τη σταδιοποίηση της νόσου

pathiseis_tou_mastou06
Συμπληρωματική θεραπεία
• Ακτινοθεραπεία • Χημειοθεραπεία • Ορμονική θεραπεία