Αποτελεσματικότερη εξωσωματική γονιμοποίηση.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να συλλάβουν χρησιμοποιώντας εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), μια διαδικασία μέσω της οποίας τα ωάρια γονιμοποιούνται σε εργαστήριο και στη συνέχεια μεταφέρονται στη μήτρα της ασθενούς. Παρόλο που η εξωσωματική γονιμοποίηση έχει γίνει σχετικά διαδεδομένη, δεν είναι σίγουρο στοίχημα: Περίπου το 70% των ατόμων ηλικίας κάτω των 35 ετών που ήταν για πρώτη φορά ασθενείς με εξωσωματική γονιμοποίηση το 2019 και χρησιμοποίησαν τα δικά τους ωάρια απέκτησαν μωρό μέσα σε δύο χρόνια, σύμφωνα με έκθεση της βιομηχανίας γονιμότητας. Τα ποσοστά επιτυχίας μειώνονται καθώς οι ασθενείς μεγαλώνουν.

Δεδομένων των σωματικών, οικονομικών και συναισθηματικών επιβαρύνσεων των αποτυχημένων κύκλων, οι ερευνητές σε όλο τον κόσμο εργάζονται για να κάνουν την εξωσωματική γονιμοποίηση πιο αποτελεσματική.

Ορισμένες από αυτές τις προσπάθειες επικεντρώνονται στο πώς να βελτιωθούν τα τεστ ελέγχου που προορίζονται να βοηθήσουν τους ασθενείς να βελτιστοποιήσουν τις πιθανότητές τους να αποκτήσουν ένα υγιές μωρό μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μία από τις πιο κοινές εξετάσεις ονομάζεται προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος για ανευπλοειδίες (PGT-A). Μετά τη γονιμοποίηση των ωαρίων για τη δημιουργία εμβρύων, οι κλινικοί γιατροί λαμβάνουν βιοψίες για να αναζητήσουν ανευπλοειδίες ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αποτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης, αποβολής ή γενετικών διαταραχών κατά τη γέννηση. Οι υποστηρικτές της PGT-A υποστηρίζουν ότι αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας με τον εντοπισμό των εμβρύων που είναι πιθανότερο να οδηγήσουν σε υγιή εγκυμοσύνη.

Όμως οι εξετάσεις αυτές είναι αμφιλεγόμενες. Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η PGT-A δεν αυξάνει την πιθανότητα γέννησης και οδηγεί σε αρκετά ψευδώς θετικά αποτελέσματα, ώστε τα βιώσιμα έμβρυα να απορρίπτονται συνήθως – γεγονός που ενδεχομένως καθιστά δυσκολότερο για τους ανθρώπους να μείνουν έγκυοι, επειδή έχουν λιγότερα έμβρυα για να δουλέψουν. Οι γενετικές εξετάσεις προσθέτουν επίσης ακόμη περισσότερα τέλη σε μια ήδη ακριβή διαδικασία.

Ορισμένα έμβρυα με ορισμένες χρωμοσωμικές ανωμαλίες αυτοδιορθώνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, από τις 32 γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη, μόνο πέντε γέννησαν – αλλά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον ορισμένα ατελή έμβρυα μπορούν να οδηγήσουν σε φυσιολογικές εγκυμοσύνες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ηλικιωμένες ασθενείς με εξωσωματική γονιμοποίηση, οι οποίες συνήθως έχουν λιγότερα έμβρυα για να ξεκινήσουν και συνεπώς χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερα για να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες σύλληψης.