Κατεψυγμένα Ωάρια – Υαλοποίηση

Με την υαλοποίηση μπορούμε να καταψύξουμε τα ωάριά μας, να τα αποψύξουμε και εν συνεχεία να τα γονιμοποιήσουμε, όταν εμείς θελήσουμε. Μια πρωτοποριακή μέθοδος που υπόσχεται την μητρότητα σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υ…

-Η διαδικασία της υαλοποίησης ή αλλιώς «κατάψυξης» ωαρίων δίνει στη γυναίκα τη δυνατότητα να καταψύξει τα ωάριά της τη στιγμή που αυτά βρίσκονται στην γόνιμή τους περίοδο (25-30 ετών).

-Με την κατάψυξη των ωαρίων ουσιαστικά «παγώνει» ο χρόνος, η γυναίκα μεγαλώνει, όμως δεν κάνουν το ίδιο και τα ωάριά της. Έτσι, όταν αποφασίσει να τα γονιμοποιήσει, εκείνα θα έχουν την ηλικία που είχαν όταν καταψύχθηκαν.

-Επίσης, στην κατάψυξη ωαρίων οδηγούνται γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε χημειοθεραπεία ή μια χειρουργική επέμβαση που πρόκειται να πλήξει την γονιμότητά της. Έτσι, όταν η περιπέτεια της υγείας τους περάσει, μπορούν να γονιμοποιήσουν τα ανέπαφα ωάρια που έχει καταψύξει.