Τα αποτελέσματα μελέτης για τα οφέλη των μεταμοσχεύσεων βλαστοκυττάρων

Οι ασθενείς με λευχαιμία που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων που λαμβάνονται από το αίμα επιβιώνουν κατά μέσο όρο όσο και εκείνοι που υποβάλλονται στην πιο επεμβατική διαδικασία της μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Ωστόσο, οι ασθενείς με οξείες μορφές καρκίνου του αίματος φαίνεται να ανταποκρίνονται καλύτερα στη μεταμόσχευση μυελού των οστών απ’ ότι στη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων αίματος, σύμφωνα με τους ερευνητές καθώς θεωρούν ότι το όφελος της σύνθετης διαδικασίας είναι μεγαλύτερο μακροπρόθεσμα.

Η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων από το μυελό των οστών προϋποθέτει τη συλλογή των βλαστοκυττάρων από τον ασθενή -μια περίπλοκη διαδικασία κατά την οποία ο ασθενής υποβάλλεται σε γενική αναισθησία και χειρουργική επέμβαση. Η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων από το περιφερικό αίμα (PBSCT) τα βλαστοκύτταρα συλλέγονται από το αίμα και αποφεύγονται κάποιες από τις επιπλοκές της συλλογής βλαστοκυττάρων από το μυελό των οστών.Οι επιστήμονες από το Charite Medicine University του Βερολίνου εξέτασαν τα ποσοστά επιβίωσης σε 329 ασθενείς από 42 κέντρα μεταμόσχευσης, σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, στο Ισραήλ και στην Αυστραλία, οι οποίοι είχαν υποβληθεί είτε σε PBSCT είτε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Βρήκαν ότι τα ποσοστά επιβίωσης 10 έτη μετά την επέμβαση ήταν παρόμοια – 49,1% στους λήπτες βλαστοκυττάρων αίματος και 56,5% στους λήπτες βλαστοκυττάρων μυελού των οστών.

Όμως, εντοπίστηκαν «αξιοσημείωτες διαφορές στην επιβίωση των ασθενών με οξεία λευχαιμία», ανέφεραν οι επιστήμονες στην μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο Lancet Oncology medical journal.Μετά από 10 χρόνια οι ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών είχαν πιθανότητες επιβίωσης 28,3% σε σύγκριση με 13% όσων είχαν υποβληθεί σε PBSCT. Οι ασθενείς με οξεία μυελοειδή λευχαιμία είχαν 62,3% πιθανότητες επιβίωσης με τη μεταμόσχευση μυελού των οστών και 47,1% με την μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων από το περιφερικό αίμα.Συμπερασματικά οι ερευνητές αναφέρουν ότι “Διαφορετικές ομάδες ασθενών ίσως να επωφελούνται ακόμα από την μεταμόσχευση μυελού των οστών”